Respostas

2014-05-05T14:37:11-03:00
Em kelvin...
 K = C + 273 \\ K = 11,5 + 273 = 284,5
Em fahrenheit...
 \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}  \\  \frac{11,5}{5} = \frac{F-32}{9}  \\ 5(f-32) = 103,5 \\ 5F = 103,5+160 \\ F = 52,7
1 4 1
2014-05-05T15:26:09-03:00
A) 273+ 11,5= 284,5 °K
b) C/5= F-32/9
 F= 52,7

1 3 1