Respostas

2013-02-27T18:49:16-03:00

Bola ----->  Bo

Olhou ----> Lhou

Caneta  ----->  Ne

Anel  ---> Nel

Bola   ----> Bo 

Garota  ----------> Ro

Ilha ---------->   i

Jeito  --------> Jei

2013-02-27T20:41:13-03:00

Bola: bo

Olhou: lhou

Caneta: ne

Anel: nel

Bola: bo

Garota: ro

Ilha: i

Jeito: jei

 

 

 

Espero ter ajudado!