Respostas

2014-05-12T21:01:20-03:00

1)x²+12x-13=0
Δ=144+52=196 /√196=14
12+-√Δ÷2
12+-√14÷2
12+14÷2=13
12-14÷2=-1

2) (1-x)(5+2x)=5
5+3x-5x-3x²=5
3x²-2x+5-5=0
3x²-2x=0
x(3x-2)=0
3x-2=0
3x=2
x=2÷3

x``=0,66666

x`=0


1 5 1
12-14 = -2 / 2 = -1 Foi mal errei ali no meu =/..
2014-05-12T21:07:46-03:00
X²+12X-13 = 0 Conheçe Algébra ? -b Mais ou Menos Raíz de Delta = b² - 4 . a . c

A= 1
B=+12
C=-13

Aplica . :

-12 Mais Ou Menos 12²-4.1.-13

-12 Mais Ou Menos 144 + 52 = 14 

-12 +- 14    X1=-12+14=4/2 = 2     X1 = 2
      2
X2 = -12 -14 = -26/2 = -13             X2 = -13Valeu a outra é a mesma coisa =33..
 
MarcosUps . Qualquer dúvida.