Respostas

2013-06-20T09:57:11-03:00

4x²+12x+9=16

a= 4  b=12  c=9

12²-4.4.9

144-144

0

1 5 1
2013-06-20T09:57:51-03:00

4x² + 12x + 9 = 16

 

4x² + 12x -7 = 0

 

\frac{-b+-\sqrt{b² -4.a.c}}{2.a}

 

\frac{-(12)+-\sqrt{144+112}}{2.(4)} =

 

\frac{12+-\sqrt{256}}{8} =

 

\frac{12+-16}{8}

 

x'...  \frac{12+16}{8} = 3\frac{1}{2}

 

x"... \frac{12-16}{8} = -\frac{1}{2}

6 4 6