735÷21=..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

Respostas

2014-05-15T21:54:07-03:00
  73'5|__21___
 -63        35
____
105
-105
____
  0                             735:21=35
1 5 1
2014-05-15T22:10:05-03:00
735÷21=
          '
      735     |___21_____
      105           35
       00


 735: 21 ou  735/21  = 35