Respostas

2014-05-18T13:18:14-03:00
∛18 + √84 - √4 + √25 = 
∛18 + √84 - √4 + 5 = 
∛18 + √84 - √9= 
∛18 + √84 - 3 = 
∛18 + 6,16 = 
= 8,78
1 5 1