Respostas

2014-05-18T19:40:15-03:00
 juros simples
J=C.I.t
j=1,200,00
t=4m
i=3/100=0,03
c=?                                                J=c.i.t
                                                 1.200,00=c.0,03.4
                                                 1.200,00=c.0,12
                                                 c=1.000.00 reais