Respostas

2014-05-24T16:01:30-03:00
[(5-3.3)³:(3²-√¯ 2³.3+1+4)].2+1=
[125-27.27:(9-
√¯8.3+1+4)].2+1=
[2646:(9-√¯64)].2+1=
[2646:1].2+1=
2646.2+1=
5292+1= 5293
1 4 1