Respostas

2014-05-25T19:04:19-03:00
CO2+H2O----H2CO3
SO2+H2O--->H2SO3
SO3+H2O--->SO3
2 NO2 +H2O----HNO3+HNO2
1 5 1