Respostas

2014-05-27T22:27:56-03:00
18 28 45 100  2            18 = 2*3²
  9 14 45    50  2            28 = 2²*7
  9   7 45     25  2           45 = 3²*5
  9   7  45   25  3           100 = 2²*5²
  3   7  15   25  3
  1   7  5    25  5
  1   7  5    25  5
  1   7   1     5  5
  1   7   1     1  7
  1   1   1     1
2 4 2