Respostas

2014-05-28T18:58:24-03:00
Baixista: Suzuki Akira
Vocalista: Matsumoto Takanori
Guitarrista: Shiroyama Yuu
Baterista: Tanabe Yutaka
Guitarrista: Takashima Kouyou
2014-05-29T13:33:25-03:00
Integrantes: 

Vocalista: Matsumoto Takanori
Guitarrista: Takashima Kouyou 
Também guitarrista: Shiroyama Yuu
Baixista: Suzuki Akira
Baterista: Uke Yutaka 

Esses são os integrantes da Banda The Gazette
Ta aii a foto::::: Mt fera vey

1 5 1