Respostas

2014-06-03T10:51:10-03:00
Vm =  \frac{Δs}{Δt}

Vm =  \frac{150km-30km}{14h-12h}

Vm =  \frac{120km}{2h}

Vm = 60km/h