Respostas

2016-01-04T15:58:35-02:00
V.M= Vf.Mf

1,2 .0,4 = Vf.16

0,48 = Vf.16

Vf= 0,48 / 16

Vf= 0,03

Vf= 1,2 - 0,03

Vf= 1,17 L
5 4 5