Respostas

2014-06-03T21:04:29-03:00
Radicais gregos
acro
topo
xeno
tecno
tele
xilo
zoo
taqui
teca
micro
mito
morfo
neuro
mono
mito
metro
micro
meso
mega

Latinos
agri
ambi
beli
cruci
deci
ego
equi
frater
forme
fide
fugo
herbi
homin
lati