Respostas

2013-03-07T13:35:40-03:00

40:6.32; 85:9.21; 140:11.83; 560:23.66; 65:8.06; 250:15.81; 800:28.28; 30:5.47

2013-03-07T13:36:51-03:00

Valores aproximados:

 

40 = 6,324

85 = 9,219

140 = 11,832

560 = 23,664

65 = 8,06

250 = 15,811

800 = 28,28

30 = 5,477