Respostas

A melhor resposta!
2014-06-06T13:03:34-03:00
Sen 27= 2300/x
0.95x=2300
x=2300/.95
x=2421m
1 5 1
2014-06-06T13:04:41-03:00
Podes resolver por razões trigonometricas, seno, coseno e tangente.
seno(x) = catOposto / Hipotenusa.

sin(27) = 2300 / x 
0.956 = 2300 / x
x = 2300 / 0.956
x  ≈  2405.857m,