Respostas

2014-06-07T15:15:19-03:00
Olá, Thalia12sousa!

Vm = ΔS / Δt
5 = ΔS / 2
ΔS = 2 . 5
ΔS = 10m
2014-06-07T15:41:38-03:00
Vm = ΔS / Δt
5 = ΔS / 2
ΔS = 2 x 5
ΔS = 10m