Respostas

2014-06-13T01:36:39-03:00
  1  +¨(-2) . (5)             1       10            9
 ¨¨¨¨  ¨¨¨¨¨¨    ¨¨¨¨      =  ¨¨¨¨¨¨ -  ¨¨¨¨¨¨    =  ¨¨¨¨¨¨
  6       3     2              6        6             6                 -18
______________    _____________  _______     =  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨  =  -1
    1 + 1                    2  + 1                  3                  18
         ¨¨¨¨                 ¨¨¨¨¨  ¨¨¨¨               ¨¨¨¨¨¨
          2                    2     2                  2
1 5 1