Respostas

2014-06-19T10:43:50-03:00
Como resolver 2ax + 2x - √9 = 1    onde a= √2 - 1

2ax + 2x - 
√9 - 1        onde  a = √2 - 1    (subsittuir o valor de (a))

2(√2-1)x + 2x - √9 - 1   ------------------   (fazer a distributiva)
(2√2 - 2)x + 2x - √9 - 1  --------------------  novamente fazer a distributiva
2√2x - 2x  + 2x - √9 - 1 -------------------(√9 = 3)
2
√2x - 2x + 2x - 3 - 1

2√2x     -   0   -   4
2√2x - 4  --------------------------------(igualar a ZERO)

2√2x - 4 = 0
2√2x = 4

x = 4/2√2

           4
x = ---------- (não podemos deixar RAÍZ no denominador)  
         2√2

          4             4(√2)           4√2         4√2         4√2       4√2      4√2:4      √2
x = --------- =  ------------ =   -------- =  -------  =    ------ =   ------ = ------- =  ------- = √2
         2√2         2√2(√2)       2(√2.2)     2√2²         2.2        4            4:4        1
2014-06-19T10:44:48-03:00
2.2-1x+2x-9= 1
4-2x+4x-18= 1
-14-2x=1