Respostas

A melhor resposta!
2014-06-23T16:55:02-03:00
1)
i^1^4=((i^2))^7 \\ i^1^4=(-1)^7 \\ i^1^4=-1


2)
z^8=(1+i^2)^4 \\ z^8=(2i)^4 \\ z^8=16(i^4) \\ z^8=16*1 \\ z^8=16


3)
 (2+ mi) (3+i)  \\  6 + 2i + 3mi - m  \\  (6 - m) + (2 + 3m)i  \\  \\ 6-m=0 \\ 6=m
3 5 3