Respostas

2013-03-11T20:57:25-03:00

5x6=30 (somar os denominadores para poder saber como os por iguais)

2+1/5-5/6=2(x5)/1(x10)-1(x6)/5(x6)-5(x5)/6(x5)(por os denominadores iguais para poder somar ou subtrair)

=10/30+6/30-25/30= (cortas os 30 denominadores não?)

=10+6-25=

=-9

 5x2=10 (somar os denominadores para poder saber como os por iguais)

4/5+3/2-1=4(x2)/5(x2)+3(x5)/2(x5)-1(x10)/1(x10)(por os denominadores iguais para poder somar ou subtrair)

=8/10+15/10-10/10=(cortas os 10)

=8+15-10=

=13

 

3x8=24 (somar os denominadores para poder saber como os por iguais)

4-7/3+3/8=4(x24)/1(x24)-7(x8)/3(x8)+3(x3)/8(x3)(por os denominadores iguais para poder somar ou subtrair)

= 96/24-56/24+9/24=(cortas os 24)

=96-56+9=

=49

 

8x1x1=8(somar os denominadores para poder saber como os por iguais)

1/8+4+5=1/8(x1)+4(x8)/1(x8)+5(x8)/1(x8)(por os denominadores iguais para poder somar ou subtrair)

=1/8+32/8+40/8=(cortas os 8)

=1+32+40=

=73

 

3x5=15(somar os denominadores para poder saber como os por iguais)

1/3+3-12/5=1(x5)/3(x5)+3(x5)/1(x15)- 12(x3)/5(x3)(por os denominadores iguais para poder somar ou subtrair)

=5/15+15/15-36/15=(cortas os 15)

=5+15-36=

=-16

 

7x1x1=7(somar os denominadores para poder saber como os por iguais)

20/7-2+3=20/7- 2(x7)/1(x7)+3(x7)/1(x7) (por os denominadores iguais para poder somar ou subtrair)

=20/7-14/7+21/7= (corta os 7)

=20-14+21=

=27