Choose the correct pronoun
I like english books.
apartament is bigger than
but garden is more beatiful than
son is old than
was she talking to ?
these books aren't . are they

1
ficará*
vou postar d.novo!
ok!
postei um print c as perguntas! :)
respondi ;D

Respostas

2014-07-05T18:19:06-03:00
Então... Eu respondi na outra pergunta