Respostas

2014-07-16T17:43:45-03:00
15+84+12= 111÷3= 37

42+8+16= 56÷3= 18,666...

12+10+47+23= 92÷4= 23

10+7+18+26+19= 70÷5= 14