Respostas

2014-07-23T01:31:56-03:00
M= 5t = 5000kg = 5 000 000g
d = 0,7cm³

d = \frac{m}{v} >> v =  \frac{m}{d}

 v =  \frac{5.000.000}{0,7} =  7.142.857 cm^{3}

a-) 1cm³ = 1 ml

7. 142. 857 ml= 7142, 857L

b-) 1m³ = 1000L

 \frac{7142,857}{1000} = 7,142857 m^{3}