Respostas

2014-08-01T20:27:16-03:00
Olá, Iaracarmem!

 \frac{1}{2} - \frac{1}{10} = ?

Vamos tirar o M.M.C de 2 e 10:

2, 10 | 2
1, 5 | 5
1, 1 
5. 2 = 10

 \frac{5-1}{10} =  \frac{4:2}{10:2} =  \frac{2}{5}
2 4 2