Respostas

2014-08-18T19:28:01-03:00
18,25,30=/2                                24,32,40=/2
9,25,15=/3                                  12,16,20=/2
3,25,5=/3                                    6,8,10=/2
1,25,5=/5                                    3,4,5=/3
1,5,1=/5                                      1,4,5=/4
1,1,1=2.3.3.5.5=450                     1,1,5=/5
                                                  1,1,1=2.2.2.3.4.5=480