Respostas

2014-08-21T05:05:21-03:00
128,1000   2
 64, 500    2
 32, 250    2
 16, 125    2
  8, 125     2
  4, 125     2
  2,  125    2
  1, 125     5
  1,   25     5
  1,   5       5
  1,   1