Respostas

2014-08-29T15:57:19-03:00
Dados

C = ?
i = 2,8% a.m → 0,028 
J= 950 
n= 360/30 → 12 meses

J=C*i*n\\
\\C= \frac{J}{i*n} \\
\\C= \frac{950}{12*0,028} \\
\\C= \frac{950}{0,336} \\
\\C=2827,40

Capital de R$ 2.827,40