Respostas

2014-09-01T16:25:06-03:00
Para t = 5 s

S = 10 + 3.5 + 5²
S = 10 + 15 + 25
S = 50 m

\tau = F.\Delta S\\ \tau =10.50 \\ \\ \boxed{\tau=500 \ J}
1 5 1