Respostas

2014-09-02T13:13:10-03:00
Por sistema/ determinante:

7lapis + 3 canetas = 16,50
5 lápis + 4 canetas = 15,50

7 3
5 4 D= 28-15= 13

16,5 3
15,5 4 D.lapis= 66-46,5 = 19,5

7 16,5
5 15,5 D.caneta= 108,5-82,5 = 26

Valor de cada unidade de lápis = 19,5/13
Valor de cada unidade de lápis = 1,5

Valor de cada unidade de caneta = 26/13
Valor de cada unidade de caneta = 2

S{ lápis R$ 1,50 e caneta R$ 2,00}