Respostas

2013-08-22T23:01:51-03:00
236 - 218 = 18 km

10h30m - 10h15m = 15 minutos -> 15/60 = 1/4 hora

 V_m= \frac{S}{T} =  \frac{18}{ \frac{1}{4} } = 18.4= 72  km/h
31 4 31